Facade

Ejendommens facade har en række vigtige funktioner. Facaden skal kunne modstå vind og vejr, være varme- og lydisolerende og sidst men ikke mindst skal facaden være stærk og meget gerne smuk.

Typisk er facaden bygget op i mursten, beton eller træ.
Facadens vedligeholdelse afhænger af, hvilke materialer facaden er opbygget i, og i hvilken grad den skal modstå vand og sol.

Det danske klima kan være hårdt mod din bygning!
En facaderenovering kan være den rigtige løsning til at få en gammel, slidt bygning til at fremstå som ny.

Vores murerarbejde styrker murenes modstandsevne. Samtidig har vi forståelse for bygningens grundlæggende arkitektur, så den æstetiske effekt ikke ødelægges.
Med stor indsigt, har vi løst mangeartede opgaver inden for facaderenovering og vedligeholdelse, så skal du bruge en murer til at gennemføre en professionel renovering af din facade, så kontakt 3T Byggeentreprise A/S.

Pudset
Ejendommen kan enten være opført med en pudset facade, eller det kan være udført på et senere tidspunkt.
Pudsning eller filtsning af facaden kan udføres på mange måder og med mange forskellige produkter. Men én ting er dog utrolig vigtig: der må ikke være tilsat stoffer, som forhindre facaden i at “ånde”.
Facaden kan pudses i mange smukke farver.

Malet
Den glatte murstensvæg, der er godt beskyttet af tagets udhæng, behøver næsten ingen vedligeholdelse. Derfor er det også den mest anvendte ydervæg.
Murstensvæggens akillessene er fugerne.
Fugemassen nedbrydes af vejrpåvirkninger primært mod syd og vest.
Når fugerne mister deres funktionsevne kan det medføre træk- og fugtgener samt varmetab i ejendommen.
Men den eksisterende fuge kan skæres/fræses ud og en ny fuge etableres.

Mursten
Den glatte murstensvæg, der er godt beskyttet af tagets udhæng, behøver næsten ingen vedligeholdelse.
Derfor er det også den mest anvendte ydervæg.
Murstensvæggens akillessene er fugerne.
Fugemassen nedbrydes af vejrpåvirkninger primært mod syd og vest.
Når fugerne mister deres funktionsevne kan det medføre træk- og fugtgener samt varmetab i ejendommen.
Men den eksisterende fuge kan skæres/fræses ud og en ny fuge etableres.

Udsmykning
Ældre ejendommen kan være udsmykket med gesimser, friser, søjler m.m.
Denne udsmykning hænger typisk sammen med den stilart man anvendte på den tid ejendommen blev opført.
Vi renoverer naturligvis facadeudsmykningerne meget nænsomt og ofte i samarbejde med en stukkatør.